Modificación superficial de micro fibras de celulosa obtenidas a partir de bagazo de caña de azúcar usando silanización